تفنگ تزریق میکروچیپ

7,800,000 ریال

میکروچیپ دارای یک کد اختصاصی است که کدها به کمک سرسرنگ مخصوص که به تفنگ تزریق میکروچیپ متصل میشود در زیر پوست ماهی به عنوان عامل دقیق شناسایی قرار میگیرد.

تعداد موجودی: 3 عدد
وزن: 0 کیلوگرم
اندازه یک دانه برنج عاری از هر گونه منبع الکتریکی می باشد و در زیر پوست جاندار کاشته می شود بطوری که عمل کاشت نظیر واکسیناسیون بوده و بسیار ساده و با حداقل درد انجام می پذیرد.
هر میکروچیپ واجد یک کد اختصاصی بوده که در زمان ساخت با اشعه لیزر طراحی می گردد
این کدها غیر قابل تغییر و یا جایگزینی بوده و در تمام مراحل حیات جاندار به عنوان عامل دقیق شناسایی استفاده می شود.

تفنگ تزریق میکروچیپ

عملکرد
  1. کیت سوزن از محفظه خارج کنید.
  2. با استفاده از درپوش سوزن کاملاً محکم پیچ کنید.
  3. درپوش سوزن را از نگهدارنده سوزن جدا کنید.
  4. درپوش سوزن را پس از کاشت دوباره روی سوزن قرار دهید
  5. کیت سوزن را از اسلحه جدا کنید.
  6. کیت سوزن را دوباره داخل محفظه قرار دهید.

نظر کاربرها

نظر خود را بنویسید

%name%
%name%

تعداد: %order-amount% × %price-new-format% ریال